Logg inn

Informasjon om Personvern i CabinWeb

Vi i CabinWeb AS ("CabinWeb") behandler personopplysninger om våre kunder og brukere på en trygg og sikker måte, og i samsvar med det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder personopplysningsloven og EU personvernforordning GDPR.

CabinWeb opptrer primært som databehandler og vi behandler følgelig i hovedsak personopplysninger på vegne av våre kunder. Behandling av personopplysninger knyttet til kundenes brukere (for eksempel de ansatte i en virksomhet) er til enhver tid regulert av databehandleravtaler mellom oss og kunden, i tillegg til eventuelle ytterligere instrukser fra kunde. Kundene er alltid behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger knyttet til kundens brukere.

Personopplysninger som behandles av CabinWeb som databehandler kommer enten direkte fra kunden, eller kundens brukere, ved at disse benytter våre tjenester. CabinWeb får tilgang til og behandler slik informasjon i henhold til databehandleravtaler og eventuelt andre instrukser fra kunder.

Den behandlingsansvarlige (våre kunder) er ansvarlig for det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger om brukerne.

For å sikre at behandlingen av dine personopplysninger skjer på en trygg og lovmessig måte har CabinWeb etablert et omfattende internkontrollsystem og løsninger for sikkerhet og etterlevelse av det til enhver tid gjeldende regelverk for personvern for databehandlere og våre databehandleravtaler. Dette omfatter for eksempel tilgangsstyring og tilgangskontroll, samt protokoller over behandlinger og lokasjoner. CabinWeb overfører ingen personopplysninger til tredjeland utenfor EU/EØS. CabinWeb vil til enhver tid kun videreformidle og utlevere personopplysninger i henhold til databehandleravtaler og/eller instrukser fra våre kunder.

Varigheten på oppbevaring av personopplysninger i våre systemer er regulert i våre databehandleravtaler og/eller instrukser fra kundene.

I den grad det følger av gjeldende personvernlovgivning, vil du kunne ha rett til innsyn i, korrigering og sletting av dine personopplysninger som behandles av oss. Dersom du ønsker å utøve disse rettighetene, må du ta kontakt med din virksomhet, som har gjort tjenesten til CabinWeb tilgjengelig for deg og som er ansvarlig for vår behandling av dine personopplysninger.

 CabinWeb behandler også et begrenset omfang av personopplysninger for egne formål, og vil da være behandlingsansvarlig etter loven. Du kan lese mer om dette i vår Personvernerklæring