Det er ingen skam å snu / There is not shame in turning around

Vi ber alle om å ikke benytte firmahyttene nå. De aller fleste hyttene er nå stengt for bruk, og noen ytterst få er kun til bruk i et eventuelt nødstilfelle. Vi fraråder lengre turer i perioden fremover.

– Gitt den raske utviklingen av korona og myndighetenes råd om at vi alle må slutte opp om dugnaden for å begrense smitten, og unngå bruk av firmahytter nå, i første omgang til og med 14. april.

Utsett hytteturen

Myndighetene har oppfordret alle om å holde seg hjemme, og CabinWeb ber, på vegne av alle sine kunder, om at det blir respektert. Bruk av firmahytter skal unngås nå, det er kun ved nødstilfelle at disse kan brukes. Er du i nød, kontakt hyttestyret i din bedrift for mer informasjon.

Gå for nærturen

Vi oppfordrer alle om å følge helsemyndighetenes tiltak om å unngå fritidsreiser.

- Vent med hytte til hytte- turer og utsett planlagte langturer. Dette er ikke tiden for å tillegge redningsmannskap og helsetjenesten potensielt ytterligere belastninger. Ta heller en luftetur der du bor, men unngå steder med mye folk. Frisk luft, dagslys og bevegelse vil gjøre deg godt, spesielt når man har vært hjemme i dagevis med familien "på maten".

Avbestilling av leieforhold

De aller fleste firma har allerede gjennomført avbestilling av de leieforholdene som er innenfor den enkelte bedrifts tidsrom for stenging. Dette skal være gjort på en slik måte at eventuelle innbetalinger er refundert, mens både fremtidige betalinger og opparbeidet karantene er fjernet. Logg deg gjerne på og sjekk status på din bestilling.


All companies are now closing their cabins and urge you to postpone any trips you have planned in the near future.

Due to the corona situation (COVID-19) and advice from Norwegian authorities, CabinWeb is assisting all their customers in closing down access to their company cabins. All of CabinWeb customers are canceling all bookings at least until 14th April.

Further actions are consecutively assessed, and based on information, advice and guidelines issued by the NIPH (Norwegian Institute of Public Health).

Read more here: https://www.fhi.no/en/

Postpone your cabin trip

As the Norwegian authorities have urged everyone to stay home, CabinWeb is asking on behalf of its customers, that it be respected. Use of company cabins should be avoided now. only in case of emergency. If you are in need, contact the cabin board of your company for more information. The self-service and no-service cabins are to be used only in emergency-situations. We urge poeple to please return to there homes, and leave the mountains.

Go on local hikes

Postpone your cabin trip as well as any other scheduled long trips. This is not the time to add on to the burdens of local rescue teams and health services. Instead, if you are located in Norway, go for a walk where you live. A walk with fresh air and some daylight will do you well.

Cancellations

The majority of companies have already canceled the rentals that are within the individual company's time period for closing. This has been done in such a way that any payments are refunded and both future payments and accrued quarantine are removed.
Please log in and check the status of your order.